Un Guşter

My photo
Also known as Sven, The man downstairs from the man upstairs. The neighbour of the Beast. Chuck Norris, etc. Distributor of random thoughts via poetic parcels. Explorador y aventurero. Mephistofelically inclined towards Machiavellian methods. Too old to wander, too young to travel.

Friday, March 13, 2009

Limba Română, versiunea lui Ian

În ultima vreme am observat că eu chiar trăiesc într-o lume a mea. Deşi e foarte diferită, are câteva puncte comune cu lumea voastră- sau, să zicem, lumea comună pe care o împărtăşim cu toţii, în caz că mai plătiţi şi voi chirie să aveţi o lume a voastră.

Unul din aceste puncte comune este limba, în cazul de faţă- Româna, pentru că, după cum v-aţi imaginat, Ianii din lumea mea trebuie să comunice cu nebunii din lumea "normală".

Ei, bine, dragii mei, există câteva diferenţe şi le nivel de limbă, aşa că daţi-mi voie să vă educ în ale Limbii Române după Ian.

Primul exemplu (cu totul arbitrar că în lumea lui Ian nu există alfabet) este după cum urmează:

Guşter

Româna de bază:
GÚŞTER, (I) guşteri, s.m., (II, III) guştere, s.n. I. S.m. Specie de şopârlă de culoare verde, cu coada lungă, care se hrăneşte cu insecte (Lacerta viridis). II. S.n. (Reg.) Gâtlej; esofag. ♦ Omuşor. III

Româna de baltă:
GUŞTER, Persoană care nu îl influenţează pe Ian în niciun fel, căreia nu îi dă nicio importanţă, este necunoscută, de o importanţă obscură sau chiar absentă. Persoană a carei existenţă pe această planetă nu are nicio importanţă de nicio formă sau culoare.

Exemplu:
"-Ai auzit de Dan Pavel?
-Nu, cine-i ăla?
-Ei... un guşter."

Cuvinte Derivate:
A GUŞTERI, A nu face nimic important. A pierde timpul, de cele mai multe ori cu o persoană neinteresantă (un guşter).

"-Ce faceţi măi aici?
-Guşterim."

Sinonime:
ŞPÂRLĂ (a nu se confunda cu paronimul şopârlă, care denumeşte un animal)
Ex:
"Ia vino la tablă, băi... şpârlă." Adrian Holban

Referinţe literare/din media:
"Reptilia lacerta pe latineşte, lézard în franceză, pe limba maternă guşter."
Toma Caragiu